Круглий стіл із стейкхолдером ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»

Круглий стіл із стейкхолдером ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання» на тему:
«Реалії та перспективи дуальної освіти в Україні»

На кафедрі логістики (в.о. завідувача кафедри д.е.н., професор Смерічевська С.В.) факультету транспорту, менеджменту і логістики (декан факультету д.е.н., професор Мостенська Т.Л.) Національного авіаційного університету в онлайн заході 21.02.2024 р. прийняли участь здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми (ОПП) «Логістика», здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та зовнішній стейкхолдер ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання» Барський Михайло Віталійович – керівник відділу логістики ТОВ «МЦ Баухемі».

Спікер заходу Гриценко С.І. – гарант ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання» д.е.н., проф., професор кафедри логістики.

Стейкхолдер ознайомив студентів з діяльністю групи компаній MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. Ці компанії є провідними міжнародними виробниками будівельної хімії та технологій. Група налічує понад 2500 співробітників і здійснює свою діяльність у більш ніж 40 країнах світу. Заснована понад 50 років тому, компанія зробила собі ім’я в розробці передових рішень в галузі обробки бетону, будівельного та технічного обслуговування. В Україні представлена власним виробництвом та власним складом в Київській області, має орендні регіональні склади.

Були надані студентам практичні рекомендації в контексті реалій дуальної освіти в Україні, перспектив створення Асоціації випускників НАУ для обміну досвідом, надання можливості працевлаштування, підвищення кваліфікації.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю кафедри логістики ФТМЛ з представниками бізнесу!