Наукова конференція

Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища»

(Київ, НАУ, 27 жовтня 2023 р.)

Завантажити буклет конференції з вимогами для оформлення статей

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Концептуальні засади, еволюція та методологія логістики та управління ланцюгами постачання
 • Ціннісно-компетентнісна модель підготовки конкурентоспроможних фахівців для логістичного бізнесу
 • Досвід підготовки фахівців з логістики у вищих навчальних закладах України і за кордоном
 • Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців з логістики з урахуванням потреб ринку
 • Підвищення кваліфікації викладачів з логістики та інноваційні підходи до навчання майбутніх логістів
 • Проблеми та кращі практики практичної підготовки та організації стажування здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами з логістики та управління ланцюгами постачання
 • Аналіз ринку праці з логістики та сучасні вимоги, що пред’являють роботодавці до фахівців-логістів
 • Світова практика розвитку бізнес-освіти та можливості неформальної освіти в сфері логістики
 • Актуальні напрями наукових досліджень з логістики та управління ланцюгами постачання
 • Академічна мобільність та міжнародна співпраця в сфері підготовки професійних логістів
 • Нові виклики для логістики в умовах військових дій
 • Роль логістики у забезпеченні сталого розвитку економіки
 • Стратегічні сценарії розвитку логістики та логістичної інфраструктури в умовах післявоєнного відновлення України
 • Управління глобальними ланцюгами постачання з урахуванням викликів часу
 • Управління замкненими ланцюгами постачання: проблеми, перспективи, міжнародний досвід
 • Перспективи розвитку авіаційної логістики та особливі вимоги до підготовки фахівців з авіаційної логістики
 • Новітні інформаційно-комунікаційні та smart-технології в логістиці

Контактна інформація:

Кафедра логістики Національного авіаційного університету

(2 корп., к. 2-136), просп. Любомира Гузара 1,
м. Київ, Україна 03680
роб. тел. +38(044) 406 78 22.

Контактні телефони: Контактні телефони: +38(044) 406-75-95, +38(044) 406-78-22 
E-mail: logconference@ukr.net

Контактні особи:

Молчанова Катерина Михайлівна +38(063) 106 50 06
(з організаційних питань);

Савченко Лідія Володимирівна +38(067) 932 15 69
(з питань опублікування тез доповіді).


Мови конференції: українська, англійська.

Матеріали можуть бути надруковані українською або англійською мовами. 

Google-форма для оформлення заявки на участь у конференції