Наукові школи кафедри

Наукові школи кафедри

Кафедра логістики позиціонує себе як навчально-науковий комплекс, а тому приділяє значну увагу науковим дослідженням з наступних проблем:

  • Логістизація національної економіки: стратегічні та  освітньо-інноваційні імперативи
  • інтеграційні процеси на повітряному транспорті;
  • комерційна робота на повітряному транспорті;
  • теоретичні і прикладні проблеми логістики;
  • транспортна логістика (мультимодальна логістика);
  • логістика транспортно-складських комплексів;
  • логістичний інжиніринг бізнес-процесів підприємств;
  • техніко-економічне обґрунтування створення логістичних центрів;
  • управління ланцюгами поставок;
  • логістичний консалтинг.

Кафедральна НДР за № держ.реєстрації  0116U006906, термін виконання: з 01.01.2015 р. по 30.12.2020 р.
«Стратегія формування транспортно-логістичних кластерів в Україні»