Критерії оцінювання студентів

Критерії оцінювання студентів

за наступними видами діяльності: наукова, науково-технічна, громадська та спортивна

при формуванні рейтингу успішності для призначення академічної стипендії

Факультету транспорту, менеджменту і логістики

1. Наукова діяльність

№ п/пПоказникиБали за 1-цю
(не більше ніж…)
НазваРівень
1.1Перемога у навчальній олімпіаді (І, ІІ, ІІІ місце)Міжнародний2
Всеукраїнський1,5
Університетський1
1.2Перемога у конкурсі наукових робітМіжнародний1,5
Всеукраїнський1
Університетський0,5
1.3Участь у навчальній олімпіадіМіжнародний1
Всеукраїнський0,5
1.4Участь у конкурсі наукових робітМіжнародний1,5
Всеукраїнський1
Університетський0,5
1.5Виступ на конференції, семінарі (з підтвердженням)Міжнародний1,5
Всеукраїнський1
Університетський0,5
1.6Публікація тез доповідіЗбірник матеріалів конференції за фахом (копія чи довідка про участь)1
Збірник матеріалів конференції (копія чи довідка про участь)0,5
Загалом за наукову діяльність можна набрати не більше 2,5 балів

2. Науково-технічна діяльність

№ п/п

Показники

Бали за 1-цю
(не більше ніж…)

Назва

Рівень

2.1

Участь студентів у міжнародних проектах

 

1,5

2.2

Участь студентів у науково-технічних проектах факультету

 

0,2
(max 1)

2.3

Участь студентів у НДР кафедр

 

1

2.4

Публікація наукової статті

Збірники наукових праць, які входять до переліку фахових видань ВАК

2
(за кожну статтю)

Наукові та науково-практичнізбірники, журнали за фахом

1,5
(за кожну статтю)

Наукові та науково-практичнізбірники, журнали

1
(за кожну статтю)

2.5

Технічний супровід (участь у групі по супроводженню) сайту і офіційних сторінок в соцмережах

по кафедрі

0,5

по факультету

1

Загалом за Науково-технічну діяльність можна набрати не більше 2,5 балів

3. Громадське життя

№ п/п

Показники

Бали за 1-цю
(не більше ніж…)

Назва

Рівень

3.1

Студентське самоврядування

Голова студентської ради університету (факультету, гуртожитку)

1,5

Заступник голови студентської ради факультету

1

3.2

Профспілкова робота

Голова профспілки факультету

1,5

Заступник голови профспілки факультету

1

Участь у заходах студентської профспілки, факультету, університету

0,2
(max 1)

Профорг групи

0,5

3.3

Взаємодія з адміністрацією

Командир групи (потоку)

від 0,2 до 1

3.4

Громадська активність

Організація та участь у соціальних, екологічних, просвітницьких заходах

0,2
(max 0,8)

Голова та секретар ЦВК або ДВК

1

Член ЦВК або ДВК

0,5

3.5

Активна участь у творчій діяльності (зокрема у ЦКМ НАУ)

Участь в «Дебюті першокурсників»)

від 0,2 до 1

Конкурс «НАУ має таланти»

від 0,2 до 1

Конкурс «Кубок Ректора»

від 0,2 до 1

Конкурс «STARFest»

від 0,2 до 1,5

Конкурс «Студентська весна»

від 0,2 до 1,5

Участь у конкурсі «Міс факультету»

1

Участь в конкурсі «Міс НАУ»

1

3.6

Участь студентів у дні відкритих дверей університету

 

1

3.7

Участь студентів у роботі приймальної комісії (за літній період)

 

від 0,5 до 2,5

3.8

Активна організація та участь у заходах студентської ради (крім заходів вказаних у п. 3.5), кафедри, факультету, НАУ

 

0,2
(max 1)

3.9

Участь у творчих колективах ЦКМ НАУ ( народний духовний оркестр, ансамбль танцю «Політ», театр «Екіпаж», хореографічний колектив «Джаст НАУ», тощо)

 

0,5

Загалом за Громадське життя можна набрати не більше 2,5 балів

4. Спортивна діяльність

№ п/п

Показники

Бали за 1-цю
(не більше ніж…)

Назва

Рівень

4.1

Участь у спортивно-масовій роботі, збірних командах

НАУ

1

Факультету

0,5

Всеукраїнських, міських

1

4.2

Призери спортивних змагань

(1- 3 місце)

Міжнародний

2

Всеукраїнський

1,5

Київських міських змагань

1

Університетський

0,5

4.3

Отримання спортивного звання (протягом семестру)

 

2,5

4.4

Отримання спортивного розряду (протягом семестру)

 

0,5

4.5

Учасник міжнародних змагань (протягом семестру)

 

1,5

Загалом за Спортивну діяльність можна набрати не більше 2,5 балів

Примітка:

  • додаткові бали встановлюються в межах не більше 2,5 балів за кожним видом діяльності та не більше 10 балів за усіма видами діяльності.
  • у разі виявлення недостовірної інформації студент знімається з процедури рейтингування.
  • студент повинен здати заяву на ім’я голови стипендіальної комісії факультету з усіма підтверджуючими документами.