Програми підготовки Бакалавр

Спеціальність та ОПП Бакалавр кафедри логістики

Якщо ви романтик, прагнете творити історію і змінювати світогляд цілих народів і континентів, то вам безперечно цікаво, хто керує глобальними потоками товарного руху на нашій планеті, хто забезпечує життєдіяльність міжнародних космічних станцій, хто буде організовувати космічні подорожі в недалекому майбутньому.

Кафедра Логістики – це не просто команда професіоналів – викладачів вищої кваліфікації, а колектив однодумців та людей,  шалено закоханих в свою роботу і «фанатів» логістики!  Це добротний сплав багаторічної мудрості, досвіду та молодечого завзяття, якими викладачі щедро діляться з кожним новим набором студентів. Ми намагаємося не просто дати знання концепцій, методів і техннологій логістики, а сформувати логістичне мислення, яке допомагає випускникам бути успішним у будь-якій сфері діяльності. 

Галузь знань:07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Терміни навчання:

денна 3 роки 10 місяців 
заочна: 4 роки 6 місяців 

Кафедра логістики має багаторічний досвід співпраці з колегами з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві щодо узгодження змісту навчальних дисциплін, підготовки навчальних посібників з профільних курсів для студентів України та Польщі, проведення спільних наукових досліджень та участі в навчально-наукових проектах Європейського Союзу, участі в програмах академічної мобільності Erasmus+.

Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА.

Навчальний процес

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій, їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.

Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання. Викладачами кафедри підготовлено чимало інноваційних курсів, які орієнтовані та використання сучасних концепцій менеджменту, маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств різних галузей економіки.

Дисципліни, що вивчаються

Освітньо-професійна програма «Логістика»

Мета програми: підготовка  логістичного персоналу для підприємств різних галузей економіки.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Мова навчання: українська/англійська.

Особливість програми:

формування управлінських навичок щодо організації логістичних бізнес-процесів відповідно до Кваліфікаційних стандартів підготовки професіоналів в сфері  логістики  та управління ланцюгами постачання European Logistics Association (6 рівень згідно Європейської рамки кваліфікацій). Програма враховує вимоги базового курсу ФІАТА  «Міжнародний вантажний експедитор» з можливістю отримання відповідних сертифікатів. 

Англомовна версія програми дасть змогу студентам брати участь в Програмі подвійного диплому з Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща)

Основні освітні модулі:

базові знання економіки, менеджменту, права та інформаційних технологій, а також фахових дисциплін «Логістична інфраструктура», «Товарознавство в логістиці», «Логістика постачання, виробництва та дистрибуції»,  «Складська логістика та управління запасами», «Економіка логістики»,  «Екологічна логістика», «Митна логістика», «Геологістика», “Транспортна логістика», “Логістичний інжиніринг”, «Управління логістичними проектами»,  «Планування логістичної діяльності  » та багато інших.

Працевлаштування:

випускники можуть працювати в логістичних департаментах підприємств різних галузей економіки, на посадах менеджерів (організаторів)  з логістики, постачання та збуту, а також фахівцями  в логістичних компаніях 

Перелік дисциплін
ОПП «Логістика»
на 2021-2022 навчальний рік

№ Назва дисципліни Екзамен    Залік       Обсяг
    годин   
1 курс (1 семестр)
1Історія української державності та культури+ 90
2 Інформаційні системи та технології+ 135
3Макроекономіка   + 135
4 Право +135
5 Академічні навички професійного навчання+ 135
6 Вища та прикладна математика +210
7 Фахова іноземна мова +90
8 Сучасна українська мова  +90
1 курс (2 семестр)
1 Ділова українська мова + 90
2 Теорія ймовірностей та математична статистика + 105
3 Мікроекономіка + 105
4 Основи логістики та  управління ланцюгами постачання + 165
5 Основи управління  +180
6 Фахова іноземна мова  + 45
7 Фізичне виховання та самовдосконалення  +90
8 Первинна медична допомога 90
2 курс (3 семестр)
1 Лідерство та управління командною взаємодією   +105 
 Менеджмент + 150 
 Логістична інфраструктура  120 
 Системний підхід в логістиці  120 
 Бізнес-статистика в менеджменті   + 150 
 Логіка 120
7 Товарознавство в логістиці  + 135
8 Іноземна мова за професійним спрямуванням +90
2 курс (4 семестр)
1 Філософія + 105
2 Операційний менеджмент + 150
3 Логістика постачання, виробництва та дистрибуції  165
4 Управління економічною діяльністю підприємства + 150
5 Економіко-математичні методи в логістиці  +120
6 Управління логістичними бізнес-процесами  +120
7 Іноземна мова за професійним спрямуванням  +90
3 курс (5 семестр)
1 Маркетинг + 135
2 Електронна логістика  120
3 Правове забезпечення управлінської діяльності  105
4 Складська логістика та управління запасами  + 165
5 Економіка логістики  + 150
6 Митна логістика  +120
7 Іноземна мова за професійним спрямуванням* +90
8 Екологістика  +120
9 Військова підготовка * +210
3 курс (6 семестр)
 1 Управління персоналом  105 
 Логістичне обслуговування  150 
 Комунікативний менеджмент  + 105 
 Іноземна мова професійного спрямування  30 
 Транспортна політика ЄС  105 
 Бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність  105 
 Геологістика  120
8 Управління якістю логістичних робіт і послуг  120
9 Військова підготовка *+ 225
4 курс (7 семестр)
 Стратегічний менеджмент  120 
 Антикризовий менеджмент  105 
 Транспортна логістика   +105 
 Управління логістичними проектами  + 210 
5 Контрактна логістика + +120
6 Логістичний інжиніринг  +120
7 Маркетингові комунікації в логістиці  +120
8 Військова підготовка * +210
4 курс (8 семестр)
1 Транспортна логістика + 105
2 Управлінський контролінг  105
3 Планування логістичної дяльності  105
4 Продаж логістичних послуг  +120
5 Логістичні стратегії  120
6 Іноземна мова за професійним спрямуванням * +90
7Військова підготовка *+ 225

 * – дисципліни, які є альтернативою Військовій підготовці

Якщо у вас залишились питання

Задайте ваші питання в формі Онлайн чату (Jivo), яка розташована внизу сторінки 

Освітньо-професійна програма «Авіаційна логістика»

Мета програми: підготовка  логістичного персоналу для підприємств авіаційного транспорту та авіаційної промисловості.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Мова навчання: українська/англійська.

Особливість програми:

формування управлінських навичок щодо організації логістичних бізнес-процесів при здійсненні авіаційних перевезень пасажирів, вантажів та пошти, організації інтегрованої логістичної підтримки авіаційної техніки і ланцюгів постачання для підприємств авіаційної промисловості 

Програма враховує вимоги :

ІКАО «Fundamentals of the Air Transport System», ІАТА «Cargo and Logistics courses», Кваліфікаційних стандартів підготовки професіоналів в сфері логістики та управління ланцюгами постачання European Logistics Association (6 рівень згідно Європейської рамки кваліфікацій) 

Англомовна версія програми дасть змогу студентам брати участь в Програмі подвійного диплому з Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща) 

Основні освітні модулі:

базові знання економіки, менеджменту, права та інформаційних технологій, а також фахових дисциплін «Авіаційна індустрія», «Авіаційний менеджмент», «Авіабезпека», «Управління міжнародними авіарейсами», «Вантажознавство в авіаційній логістиці», «Вантажна логістика», «Аеропортова логістика», «Поштова логістика», «Пасажирська логістика», «Економіка авіапідприємств», «Управління витратами в авіатранспортних ланцюгах постачання», «Управління логістичними проектами в авіації», «Міжнародне авіаційне право», «Митна логістика», «Інтелектуальні транспортні системи», «Мультимодальні перевезення», «Авіаційне страхування в ланцюгах постачання», «Продаж авіаційних логістичних послуг», «Логістична підтримка життєвого циклу повітряних суден», «Екосистема подорожей та туризму» та багато інших 

Працевлаштування:

випускники можуть працювати в авіакомпаніях, аеропортах, хендлінгових компаніях, підприємствах авіаційного сервісу, авіабудівних підприємствах на посадах менеджерів (організаторів)  міжнародних перевезень, експедиторів, агентів з продажу пасажирських, вантажних та поштових перевезень, з обробки вантажів та пошти, з наземного обслуговування, з договірної та претензійної роботи тощо 

Перелік дисциплін,
ОПП «Авіаційна логістика»
на 2021-2022 навчальний рік

Назва дисципліни Екзамен   Залік    Обсяг
годин
1 курс (1 семестр)
1 Історія української державності та культури + 90
2 Інформаційні системи та технології + 135
3 Макроекономіка + 165
4 Правознавство  +135
5 Академічні навички професійного навчання  +135
6 Вища та прикладна математика  + 210
7 Фахова іноземна мова  +30
8 Сучасна українська мова  +90
1 курс (2 семестр)
1 Ділова українська мова + 90
2 Основи управління  +180
3 Основи логістики та  управління ланцюгами постачання + 165
4 Теорія ймовірностей та математична статистика  +105
5 Мікроекономіка  +105
6 Фахова іноземна мова  +30
7 Фізичне виховання та самовдосконалення  +90
8 Первинна медична допомога  +90
2 курс (3 семестр)
1 Менеджмент + 150
2 Бізнес-статистика в менеджменті + 150
3 Лідерство та управління командною взаємодією  +105
4 Вантажознавство в авіаційній логістиці + 135
5 Логістична інфраструктура  +120
6 Авіаційна індустрія  +120
7 Логіка  +120
8 Іноземна мова за професійним спрямуванням  +90
2 курс (4 семестр)
1 Вантажна логістика  +165
2 Філософія + 105
3 Операційний менеджмент + 150
4 Управління економічною діяльністю підприємства + 150
5 Міжнародне авіаційне право  +120
6 Управління логістичними бізнес-процесами  +120
7 Іноземна мова за професійним спрямуванням  +90
3 курс (5 семестр)
1 Маркетинг + 135
2 Правове забезпечення управлінської діяльності  +105
3 Аеропортова логістика + 150
4 Економіка авіапідприємств + 150
5 Поштова логістика   +120
6 Митна логістика  +120
7 Екологістика  +120
8 Іноземна мова за професійним спрямуванням * +90
9 Військова підготовка * +210
3 курс (6 семестр)
 1 Логістичне обслуговування + 150
2 Управління персоналом + 105
3 Комунікативний менеджмент  + 105
4 Транспортна політика ЄС  +105
5 Бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність  +105
6 Авіабезпека  +120
7 Інтелектуальні транспортні системи  +120
8 Іноземна мова за професійним спрямуванням * +90
9 Військова підготовка *+ 225
4 курс (7 семестр)
1 Стратегічний менеджмент + 120
2 Антикризовий менеджмент  +105
3 Пасажирська логістика  + 105
4 Управління міжнародними авіарейсами + 105
5 Управління витратами в авіатранспортних ланцюгах   +105
6 Мультимодальні перевезення  +120
7 Авіаційне страхування в ланцюгах постачання   +120
8 Продаж авіаційних логістичних послуг  +120
9 Військова підготовка * +210
4 курс (8 семестр)
1 Управлінський контролінг  +105
2 Управління логістичними проектами в авіації  + 135
3 Авіаційний менеджмент  + 105
4 Логістична підтримка життєвого циклу повітряних суден  +120
5 Екосистема подорожей та туризму   +120
6 Іноземна мова за професійним спрямуванням  * +90
7Військова підготовка *+ 225

* – дисципліни, які є альтернативою Військовій підготовці  

Якщо у вас залишились питання

Задайте ваші питання в формі Онлайн чату (Jivo), яка розташована внизу сторінки 

Практика та працевлаштування

Кафедра має тісні зв’язки з потенційними роботодавцями – відомими логістичними компаніями «Кюне і Нагель», «Заммлер Україна», «Шенкер», «Raben», «Еколь», «Денка Логістикс», “ФТП”, «Діана Люкс Логістик», «Нова пошта», «Делівері», «ДХЛ», «ТNT», “Фрайт Форвардінг Карго” а також з логістичними підрозділами виробничих і торгівельних підприємств «Оболонь», «Кока-Кола», «Procter&Gamble», «Імперіал Тобако», «Фармак», «Фокстрот», «Фоззі груп» та ін.;

Представники бізнесу та логістичних компаній активно залучаються до навчально-виховного процесу, проводять зустрічі зі студентами, беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій тощо. Тільки за останній час було проведено десятки гостьових лекцій, ділових екскурсій на підприємства, вечір зустрічі випускників «Логістичний хеллоуін», логістичний марафон компанії «ZAMMLER’s Logistics Experience for Z-Generation», ділові ігри для магістрів «Lean Supply Chain», ігри «Логістичний аліас» та «Брейн-ринг» за підтримки компаній «Kuehne+Nagel», «Заммлер Україна», «Ekol Logistics» і «Gefko».

Студенти кафедри, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», мають змогу відвідувати бізнес-заходи компаній-партнерів, зокрема, логістичні сніданки компанії «Хаскі», тренінги асоціації “Український логістичний альянс”, логістичної академії “5ПіЕль”, Київської логістичної бізнес-школи, «Professional Logistic School» та ін.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА

Професійний логістик – це системний інтегратор матеріального потоку, який:

 • забезпечує поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства;
 • координує і оптимізує логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо) за принципом “надійність ланцюга визначається надійністю найбільш слабкої ланки”;
 • обгрунтовує управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;
 • знаходить компроміси з логістичними партнерами та організовує міжфірменну взаємодію;
 • забезпечує високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,
  активно використовує сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна коменція, управління у реальному режимі часу тощо).

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ?

 • керівниками і менеджерами відділів (служб) логістики підприємтсв, організацій та установ різних галузей економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля тощо);
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та наданням логістичних послуг:
 • в транспортно-експедиційних компаніях;
 • на складских комплексах і митних терміналах;
 • в транспортно-логістичних центрах;
 • в дистрибутивних центрах тощо;
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом:
  оформлення документації та інформаційне супроводження;
 • надання митно-ліцензійних послуг;
 • проектування логістичних ланцюгів;
 • проектування логістичної системи підприємства;
 • підвищення кваліфікації логістичного персоналу;
 • впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо.