Бакалавр. Теми дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для студентів ОС «Бакалавр»

 1. Організація постачання матеріальних ресурсів на підприємстві.
 2. Планування потреби в матеріальних ресурсах на підприємстві.
 3. Організація закупівельного процесу підприємства (вибір партії, постачальників, маршрутів, виду транспорту…).
 4. Управління закупівлями матеріальних ресурсів на підприємстві.
 5. Оцінка ефективності закупівельної діяльності на підприємстві
 6. Управління виробничою потужністю підприємства.
 7. Організація виробничого процесу на підприємстві на засадах логістики.
 8. Нормування рівня запасів незавершеного виробництва.
 9. Управління процесом логістичного обслуговування споживачів.
 10. Організація взаємодії споживачів з компанією в електронному середовищі за допомогою CRM-системи.
 11. Оцінка якості логістичного обслуговування споживачів.
 12. Стандартизація процесу логістичного обслуговування клієнтів.
 13. Система менеджменту якості на підприємстві.
 14. Планування логістичних робіт і послуг на підприємстві на основі міжнародних стандартів.
 15. Стандартизація логістичних робіт і послуг на підприємстві.
 16. Управління якістю логістичних операцій (робіт) на підприємстві.
 17. Ефективність використання логістичної інфраструктури на підприємстві.
 18. Планування завантаження логістичної інфраструктури підприємства.
 19. Маршрутизація /диспетчеризація доставки готової продукції підприємства.
 20. Планування збутової діяльності підприємства.
 21. Організація ефективної системи розподілення товарів.
 22. Оптимізація каналів розподілу продукції.
 23. Управління поставками готової продукції за умов незалежного попиту.
 24. Управління поставками готової продукції за умов залежного попиту.
 25. Управління збутовими запасами в процесі реалізації продукції.
 26. Управління сезонними запасами матеріально-технічних ресурсів.
 27. Організація логістичних процесів на основі принципу паралельного інжинірингу.
 28. Організація  логістичних  процесів на основі принципу безупинного удосконалення бізнес-процесів.
 29. Організація логістичних процесів віртуального підприємства.
 30. Екологізація транспортного процесу підприємства.
 31. Планування екологоорієнтованого процесу розподілу готової продукції.
 32. Планування/організація системи збору твердих побутових відходів.
 33. Організація логістичних процесів підприємства з використанням «зелених» технологій.
 34. Організація процесу поставок з мінімізацією шкідливого впливу на оточуюче середовище.
 35. Контролювання процесів повернень нереалізованої продукції промислового підприємства.
 36. Координація операцій складської обробки логістичного підприємства.
 37. Нормування та мотивація праці складського персоналу.
 38. Оптимізація складського обліку та документообігу.
 39. Оптимізація управління складським господарством.
 40. Організація складського процесу підприємства (вибір місця розташування, розрахунок площі, вибір техніки, оснащення, форма власності – інсорсинг/аутсорсинг…).
 41. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ефективності використання запасів.
 42. Організація процесу поставки тари та упаковки промислового підприємства.
 43. Підвищення ефективності складської діяльності компанії.
 44. Управління запасами підприємства (прогнозування, сезонність, вибір СУЗ, страхові запаси, інформаційна підтримка…).
 45. Управління складським господарством на логістичному підприємстві.
 46. Планування інформаційних потоків підприємства (уникнення дублювання, вибір інформаційної системи, ЕОД…).
 47. Організація управління якістю послуг в логістичних центрах
 48. Оцінювання конкурентоспроможності логістичного центру.
 49. Управління асортиментною політикою логістичного центру.
 50. Сегментація ринку та вибір цільового сегмента для логістичного центру.
 51. Управління ефективністю діяльності підрозділу логістичного центру.
 52. Планування підвищення виробничої потужності підрозділу логістичного центру.
 53. Підвищення ефективності операційної діяльності підрозділу логістичного центру.
 54. Контролювання якості системи доставки вантажів.
 55. Логістичний підхід до управління транспортною діяльністю на підприємстві.
 56. Мотивація персоналу в транспортно-експедиторській компанії.
 57. Оптимізація транспортної роботи компанії.
 58. Організація вантажопереробки спеціальних вантажів.
 59. Організація взаємодії інтернет-магазину з кур’єрськими службами на принципах логістики.
 60. Організація віртуальної експедиторської  служби в транспортно-експедиторській компанії.
 61. Організація використання оберненої тари при організації перевезень.
 62. Організація впровадження корпоративних систем бронювання та відстеження вантажів.
 63. Організація впровадження оптимізаційних систем при роботі в електронному середовищі (е-вікно, е-документообіг).
 64. Організація інформаційно-документального забезпечення міжнародних перевезень.
 65. Організація міжнародного перевезення (перевезень в межах України).
 66. Організація перевезень з використання унікальної ідентифікації логістичної одиниці.
 67. Організація системи доставки «від дверей до дверей» («точно в термін») при міжнародних перевезеннях.
 68. Організація транспортування швидкопсувних (негабаритних/небезпечних/живих/ цінних) вантажів.
 69. Організація мультимодальних (інтермодальних) перевезень.
 70. Синхронізація операцій під час організації перевезень.
 71. Організація логістичного контролінгу на підприємстві.
 72. Організація закупівельної логістики у ресторанному господарстві.
 73. Організація служби логістики на сервісному підприємстві.