Робочий час: ПН-ПТ: з 8-00 до 17:00, СБ-НД: Вихідний

Магістр. Теми дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для студентів ОС «Магістр»

 1. Ефективність взаємодії бізнес-партнерів при впровадженні концепції «Глобального джерела постачань».
 2. Ефективність взаємодії бізнес-партнерів при впровадженні концепції «Модульного джерела постачань».
 3. Методичне забезпечення створення закупівельних  консорціумів.
 4. Розробка стратегії руху товарних потоків в дистрибутивній мережі.
 5. Організація ланцюга обслуговування споживачів.
 6. Шляхи врегулювання конфліктів інтересів структурних підрозділів підприємства на засадах маркетингу і логістики.
 7. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування споживачів.
 8. Ефективність впровадження концепції «швидкого реагування» для обслуговування клієнтів.
 9. Ефективність впровадження концепції «масової кастомізації» для обслуговування клієнтів.
 10. Розробка стратегії логістичного обслуговування клієнтів компанії.
 11. Інформаційне забезпечення логістичних процесів прийняття рішень при управлінні технічним обслуговуванням авіаційної техніки з урахуванням реалізації інформаційних технологій.
 12. Організація логістичних процесів на основі «хмарних» технологій.
 13. Реінжиніринг логістичних процесів на підприємстві.
 14. Концептуальні основи логістичної підтримки створення і супроводу виробів.
 15. Стратегія формування інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу продукції.
 16. Організація безпеки ланцюгів поставок продукції в авіаційній промисловості.
 17. Логістична концепція планування технічного обслуговування і ремонту виробів.
 18. Інноваційний   розвиток   логістичних   процесів  на  підприємстві.
 19. Організація безпеки функціонування логістичної системи при застосуванні «хмарних» технологій.
 20. Стратегія розвитку складської логістики в ланцюгах взаємодії торговельних і виробничих підприємств.
 21. Узгодження конфліктів витрат в умовах міжфукціональної взаємодії логістичної системи.
 22. Розвиток поштової логістики на ринку експрес-перевезень.
 23. Проектування форм організації економічних потоків ланцюга поставок.
 24. Ефективність взаємодії суб’єктів суспільної логістики в умовах глобального середовища.
 25. Методичне забезпечення системи процесного бюджетування бізнес-процесів логістичного ланцюга.
 26. Розвиток інтеграції фінансового оточення в умовах міжорганізаційної взаємодії суб’єктів ланцюга поставок.
 27. Інтеграція суб’єктів глобальних ланцюгів поставок на основі віртуалізації логістики.
 28. Логістичне забезпечення функціонування кластерів.
 29. Управління фінансовими ризиками ланцюга поставок на основі міжсуб’єктної координації.
 30. Логістичний леверидж в системі управління логістичним витратами ланцюга поставок.
 31. Проектування багаторівневої системи управління ефективністю фінансових потоків ланцюга поставок.
 32. Перспективи «зелених» технологій в логістичній діяльності підприємств(а) Україні.
 33. Організація екологоорієнтованої логістичної стратегії ланцюга поставок.
 34. Організація системи збору твердих побутових відходів міста, регіону….
 35. Планування логістичної діяльності мережі підприємств з переробки відходів.
 36. Координація взаємовідносин з постачальниками виробничого підприємства.
 37. Методичне забезпечення системи управління запасами дистрибуційної мережі.
 38. Реорганізація мережі збуту крупного виробничого/сервісного підприємства.
 39. Організація транспортно-складського забезпечення мережі збутових/виробничих/ торговельних/сервісних підприємств.
 40. Інноваційні підходи до міжнародної логістики.
 41. Комплексне планування транспортно-логістичного забезпечення ланцюга поставок.
 42. Управління парком транспортних засобів підприємства на засадах концепції життєвого циклу.
 43. Управління взаємодією підприємств в логістичному ланцюзі поставок.
 44. Управління логістичною діяльністю підприємства під час участі у мега-подіях.
 45. Реінжиніринг логістичної діяльності підприємства під час процесів корпоратизації.
 46. Управління процесами відновлення логістичної інфраструктури регіону (області / району).
 47. Управління процесами об’єднання логістичних систем підприємств під час злиття / поглинання.
 48. Організація екологічно спрямованої логістичної діяльності корпоративного об’єднання.
 49. Управління процесами реверсивної логістики в інтегрованій структурі корпоративного типу.
 50. Організація системи контролю повернень продукції сезонного попиту в роздрібній мережі.
 51. Формування та управління мережею торгових посередників.
 52. Організація механізму логістичних посередників в ланцюгах розподілу продукції.
 53. Організація оптимальної системи управління запасами торгово-посередницького підприємства в умовах нестабільності постачань.
 54. Узгодження інтересів при організації логістичної діяльності холдингу.
 55. Організація логістичних потоків в системі міських пасажирських перевезень.
 56. Інтеграція логістичних функцій торгово-посередницьких підприємств.
 57. Планування економічної ефективності інтенсифікації виробництва на підприємстві.
 58. Транспортно-складська логістика регіонального економічного комплексу.
 59. Адаптація логістичних систем управління товароруху до кон’юнктури споживацького ринку.
 60. Управління комерційними ризиками в регіональних логістичних системах.
 61. Організація інтегрованої взаємодії в ланцюгах поставок.
 62. Формування логістичних альянсів на ринках транспортних (складських) послуг.
 63. Логістична координація учасників транспортного процесу.