Програми підготовки Магістр

Спеціальність та ОПП МАГІСТР кафедри логістики

Якщо ви романтик, прагнете творити історію і змінювати світогляд цілих народів і континентів, то вам безперечно цікаво, хто керує глобальними потоками товарного руху на нашій планеті, хто забезпечує життєдіяльність міжнародних космічних станцій, хто буде організовувати космічні подорожі в недалекому майбутньому.

Кафедра Логістики – це не просто команда професіоналів – викладачів вищої кваліфікації, а колектив однодумців та людей,  шалено закоханих в свою роботу і «фанатів» логістики!  Це добротний сплав багаторічної мудрості, досвіду та молодечого завзяття, якими викладачі щедро діляться з кожним новим набором студентів. Ми намагаємося не просто дати знання концепцій, методів і техннологій логістики, а сформувати логістичне мислення, яке допомагає випускникам бути успішним у будь-якій сфері діяльності. 

Галузь знань:07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Терміни навчання:

денна та заочна: 1 рік 4 місяці 

Кафедра логістики має багаторічний досвід співпраці з колегами з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві щодо узгодження змісту навчальних дисциплін, підготовки навчальних посібників з профільних курсів для студентів України та Польщі, проведення спільних наукових досліджень та участі в навчально-наукових проектах Європейського Союзу, участі в програмах академічної мобільності Erasmus+.

Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА.

Навчальний процес

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій, їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.

Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання. Викладачами кафедри підготовлено чимало інноваційних курсів, які орієнтовані та використання сучасних концепцій менеджменту, маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств різних галузей економіки.

Дисципліни, що вивчаються

МАГІСТР. Освітньо-професійна програма «Логістика»

Мета програми: підготовка інтегральних менеджерів з логістики для підприємств різних галузей економіки, здатних приймати ефективні рішення в сфері управління логістичними бізнес-процесами та логістичними системами різних рівнів. 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Мова навчання: українська/англійська.

Особливість програми:

акцент на формування бізнес-навичок і логістичного мислення, формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами Європейської логістичної асоціації (ELA) та Ради професіоналів з управління ланцюгами постачання 

Основні освітні модулі:

«Лідерство та управління конфліктами», «Бізнес-аналіз та обробка даних»,  «HR-менеджмент», «Стратегічне управління ланцюгами постачання» «Логістичний менеджмент», «Фінансові потоки в логістичних системах», «Методологія прикладних досліджень в логістиці», «Управління ризиками в логістиці», «Проектування логістичних системах» 

Дисципліни вільного вибору студентів:

«Логістика інновацій», «Логістичний аудит і контролінг», «Управління реверсивними потоками», «Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів», Планування попиту та управління запасами», «Цифрові технології в логістиці» та ін. 

Більшість магістерських курсів є авторськими і мають проінноваційний характер

Працевлаштування:

в логістичних підрозділах виробничих, торговельних і транспортних підприємств, в логістичних компаніях, що спеціалізуються на наданні логістичних послуг 

Перелік дисциплін
ОС «Магістр»
ОПП «Логістика»
на 2023-2024 навчальний рік

№ Назва дисципліни Екзамен    Залік       Обсяг 
    годин   
1 курс (1 семестр)
1Ділова іноземна мова +105
2Стратегічне управління ланцюгами постачання+ 105
3Бізнес-аналіз та обробка даних +105
4HR-менеджмент +105
5Логістичний менеджмент+ 120
6Логістичний аутсорсинг +120
7Планування попиту і управління запасами +120
8 Інформаційні системи та смарт-технології в логістиці +120
1 курс (2 семестр)
1 Лідерство та управління конфліктами +105
2 Фінансові потоки в логістичних системах+ 120
3 Методологія прикладних досліджень в логістиці +120
4 Управління ризиками в логістиці+ 120
5 Проектування логістичних систем+ 165
6 Управління логістичними витратами +120
7 Реверсивна логістика та рециклінг +120
8Економічна експертиза бізнес-процесів +120
2 курс (3 семестр)
1 Переддипломна практика  +225

Якщо у вас залишились питання

Задайте ваші питання в формі Онлайн чату (Jivo), яка розташована внизу сторінки 

МАГІСТР. Освітньо-професійна програма «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»

Мета програми: підготовка інтегральних менеджерів та координаторів (супервайзерів) ланцюгів постачання для глобальних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Мова навчання: українська/англійська.

Особливість програми:

акцент на формування бізнес-навичок і мислення категоріями ланцюгів вартості/цінності, орієнтація на міжнародні стандарти управління ланцюгами постачання (Ради професіоналів з управління ланцюгами постачання (CSCMP), Європейської логістичної асоціації (ELA), ФІАТА  з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів). 

Основні освітні модулі:

«Лідерство та управління конфліктами», «Бізнес-аналіз та обробка даних»,  «HR-менеджмент», «Стратегічне управління ланцюгами постачання» «Планування продажів та операцій в ланцюгах постачання», «Управління фінансовою взаємодією в ланцюгах постачання», «Методологія прикладних досліджень в управлінні ланцюгами постачання», «Управління ризиками в глобальних ланцюгах постачання», «Проектування ланцюгів постачання». 

Дисципліни вільного вибору студентів:

«Глобальні закупівлі», «Аутсорсинг в ланцюгах постачання», «Управління партнерськими відносинами в ланцюгах постачання», «Ощадні ланцюги постачання», «Цифрові технології в ланцюгах постачання» та ін. 

Більшість магістерських курсів є авторськими і мають проінноваційний характер

Працевлаштування:

міжнародні транснаціональні корпорації, вітчизняні підприємства різних галузей економіки, що вибудовують власні експортно-імпортні ланцюги постачання. 

Перелік дисциплін
ОС «Магістр»
ОПП «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»
на 2023-2024 навчальний рік

Практика та працевлаштування

Кафедра має тісні зв’язки з потенційними роботодавцями – відомими логістичними компаніями «Кюне і Нагель», «Заммлер Україна», «Шенкер», «Raben», «Еколь», «Денка Логістикс», “ФТП”, «Діана Люкс Логістик», «Нова пошта», «Делівері», «ДХЛ», «ТNT», “Фрайт Форвардінг Карго” а також з логістичними підрозділами виробничих і торгівельних підприємств «Оболонь», «Кока-Кола», «Procter&Gamble», «Імперіал Тобако», «Фармак», «Фокстрот», «Фоззі груп» та ін.;

Представники бізнесу та логістичних компаній активно залучаються до навчально-виховного процесу, проводять зустрічі зі студентами, беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій тощо. Тільки за останній час було проведено десятки гостьових лекцій, ділових екскурсій на підприємства, вечір зустрічі випускників «Логістичний хеллоуін», логістичний марафон компанії «ZAMMLER’s Logistics Experience for Z-Generation», ділові ігри для магістрів «Lean Supply Chain», ігри «Логістичний аліас» та «Брейн-ринг» за підтримки компаній «Kuehne+Nagel», «Заммлер Україна», «Ekol Logistics» і «Gefko».

Студенти кафедри, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», мають змогу відвідувати бізнес-заходи компаній-партнерів, зокрема, логістичні сніданки компанії «Хаскі», тренінги асоціації “Український логістичний альянс”, логістичної академії “5ПіЕль”, Київської логістичної бізнес-школи, «Professional Logistic School» та ін.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ СПЕЦІАЛІСТА

Професійний логістик – це системний інтегратор матеріального потоку, який:

 • забезпечує поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства;
 • координує і оптимізує логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо) за принципом “надійність ланцюга визначається надійністю найбільш слабкої ланки”;
 • обгрунтовує управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;
 • знаходить компроміси з логістичними партнерами та організовує міжфірменну взаємодію;
 • забезпечує високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,
  активно використовує сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна коменція, управління у реальному режимі часу тощо).

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ?

 • керівниками і менеджерами відділів (служб) логістики підприємтсв, організацій та установ різних галузей економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля тощо);
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та наданням логістичних послуг:
 • в транспортно-експедиційних компаніях;
 • на складских комплексах і митних терміналах;
 • в транспортно-логістичних центрах;
 • в дистрибутивних центрах тощо;
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом:
  оформлення документації та інформаційне супроводження;
 • надання митно-ліцензійних послуг;
 • проектування логістичних ланцюгів;
 • проектування логістичної системи підприємства;
 • підвищення кваліфікації логістичного персоналу;
 • впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо.