Спеціальності кафедри

Програми підготовки студентів

При вступі на освітній рівень «бакалавр» дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Якщо ви романтик, прагнете творити історію і змінювати світогляд цілих народів і континентів, то вам безперечно цікаво, хто керує глобальними потоками товарного руху на нашій планеті, хто забезпечує життєдіяльність міжнародних космічних станцій, хто буде організовувати космічні подорожі в недалекому майбутньому.

Кафедра Логістики – це не просто команда професіоналів – викладачів вищої кваліфікації, а колектив однодумців та людей,  шалено закоханих в свою роботу і «фанатів» логістики!  Це добротний сплав багаторічної мудрості, досвіду та молодечого завзяття, якими викладачі щедро діляться з кожним новим набором студентів. Ми намагаємося не просто дати знання концепцій, методів і техннологій логістики, а сформувати логістичне мислення, яке допомагає випускникам бути успішним у будь-якій сфері діяльності. 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Рівні підготовки, терміни навчання

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна)  

Кафедра логістики має багаторічний досвід співпраці з колегами з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві щодо узгодження змісту навчальних дисциплін, підготовки навчальних посібників з профільних курсів для студентів України та Польщі, проведення спільних наукових досліджень та участі в навчально-наукових проектах Європейського Союзу, участі в програмах академічної мобільності Erasmus+.

Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА. 

Вартість навчання

Вартість навчання і НАУ є достатньо стабільною і не зростає відповідно до курсу, на який переходить студент згодом. В минулому навчальному році 2020/2021 – вартість навчання становила

Бакалаврат (2020/2021)

Спеціальність
Денна, грн.
Заочна, грн
073 «Менеджмент» ОПП “Логістика”
26 000
22 100
073 «Менеджмент» ОПП “Авіаційна логістика”
26 000
22 100

Магистратура (2020/2021)

Спеціальність
Денна, грн.
Заочна, грн
073 «Менеджмент»  ОПП “Логістика”
30 000
25 500
073 «Менеджмент»  ОПП Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання”
30 000
25 500

 Після виходу  наказу НАУ Про встановлення плати за навчання у 2021/2022 навчальному році (липень 2021 року), ми його опублікуємо у вкладці Вартість навчання

ЗНО для вступу на освітні програми кафедри Логістики

При вступі на освітній рівень «бакалавр» дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Навчальний процес

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій,  їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.

 Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання.  Викладачами кафедри підготовлено чимало інноваційних курсів, які орієнтовані та використання сучасних концепцій менеджменту, маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств різних галузей економіки.

При вступі на освітній рівень «бакалавр» дійсні сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.