Бібліотека кафедри

Матеріали для студентів кафедри логістики

1. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навчальний посібник у схемах і таблицях / С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Маловичко та інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: “Магнолія 2006”, 2013. – 548с. (скачати pdf)

2. Смерічевська С. В. Стратегія формування транспортно-логістичних кластерів в Україні: інноваційний та інтелектуальний підходи: монографія /С. В. Смерічевська, Є. Є. Федоров, Т. В. Ібрагімхалілова / Під заг. ред. С.В. Смерічевської . – Донецьк: «ВІК», 2013. – 360 с. (скачати pdf)

3. Марчук В.Є. Логістичний інжиніринг: навч. посіб. / М. Ю. Григорак, В. Є. Марчук, О. Й. Косарєв [та ін.]. – К. : НАУ, 2011. – 324 с.  (скачати pdf)

 4. Марчук В.Є. Реверсивна логістика та рициклінг наукомісткої продукції: наук.-метод. видання / В. Є. Марчук, М. Ю. Григорак. – К. : НАУ, 2013. – 132 с.  (скачати pdf)

5. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects : collective monograph / under the editorship of professor Svitlana Smerichevska. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 382 pages. (скачати pdf)

6. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи: монографія /С. В. Смерічевська. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 320 с. (скачати pdf)

7. Марчук В.Є. Складська логістика : навчальний посібник / В. Є. Марчук, М. Ю. Григорак, О. М. Гармаш, О. В. Овдієнко. Київ: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 256 с.   (скачати pdf)