Угода конфіденційності

 • Ця Угода є договором приєднання, використання Користувачем даного електроного ресурсу (сайт кафедри логістики НАУ) свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Під час користування Користувачем Сервісами Власник може здійснювати збір та обробку даних Користувача для надання всіх необхідних послуг на інформаційному ресурсі, а саме:
  1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм на сайті кафедри логістики НАУ, так і у процесі користування інформаційним ресурсів кафедри логістики НАУ;
  2. файли cookie та ір-адреси;
  3. параметри та налаштування інтернет-браузерів.
 • Власник (сайт кафедри логістики НАУ) включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися інформаційним ресурсом кафедри логістики НАУ, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами інформаційного ресурсу кафедри логістики НАУ. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами інформаційного ресурсу кафедри логістики НАУ, а також один рік після закриття аккаунту на інформаційному ресурсі кафедри логістики НАУ та закінчення користування Користувачем послугами на інформаційному ресурсі кафедри логістики НАУ.
 • Власник (кафедра логістики НАУ) здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг на  інформаційному ресурсі кафедри логістики НАУ).
 • Власник (кафедра логістики НАУ) використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.
 • Власник (кафедра логістики НАУ) має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано  інформаційний ресурс кафедри логістики НАУ; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Власником (кафедрою логістики НАУ); новому власнику та/або Власнику (інформаційним ресурсом кафедри логістики НАУ)  для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам інформаційного ресурсу кафедри логістики (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на інформаційному ресурсі кафедри логістики НАУ передбачено відповідний функціонал.
 • Під час користування Користувачем інформаційним ресурсовм кафедри логістики, на інтернет-сторінках кафедри логістики можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах даної угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  1. системи зі збору статистики відвідувань інформаційного ресурсу кафедри логістики НАУ (наприклад, лічильники Google Analytics);
  2. соціальні-плагіни соціальних мереж (наприклад, Facebook;
  3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver );
  4. інші ресурси.
 • Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 • Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування інформаційного ресурсу кафедри логістики НАУ. Власник (кафедри логістики НАУ) приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 • Власник має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою http://logistics.iclick.in.ua/ugoda-konfidentsijnosti і будуть обов’язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.