Студентам

Пам'ятка першокурсника

Організація навчального процесу в університеті відбувається на засадах кредитно-модульної системи, яка передбачає модульне структурування навчального матеріалу та рейтингову систему оцінювання рівня набутих знань, умінь та навиків за 100-бальною шкалою.

Метою впровадження кредитно-модульної системи в університеті є інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом:

  • стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи студентів протягом семестру;
  • виключення безплідних за своє кінцевою суттю “штурмів” під час екзаменаційних сесій, зниження при цьому пікових психологічних та емоційних перевантажень як студентів, так і викладачів;
  • підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності за результати власної навчальної діяльності;
  • забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі студентами протягом семестру;
  • прищеплення студентам почуття навчальної дисциплінованості;
  • підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь.

Шановний студент! З будь-яких питань під час свого перебування в університеті Ви можете звернутися до куратора академічної групи, який призначається з числа досвідчених викладачів випускової кафедри.

Куратор академічної групи ознайомить Вас з особливостями організації навчального процесу в університеті, порадить, як спланувати підготовку до навчальних занять, поточного, модульного та семестрового контролю, а у разі потреби – дасть рекомендації з питання ліквідації академічної заборгованості, допоможе організувати додаткові заняття з тих дисциплін, за якими у Вас можуть виникнути проблеми, тощо.

Студентське життя

Студенти беруть активну участь у організації та проведенні щорічного фестивалю творчості “Студентська весна”, що має 40-річну історію, фестивалю творчості першокурсників “Березневі паростки”, конкурсів “Міс НАУ” та “Містер НАУ”. Проводяться чемпіонати з більярду. Традиційними стали спортивні змагання з волейболу, футболу та стрітболу (вуличного баскетболу) серед збірних команд факультетів і гуртожитків. У День студента проводиться багато розважальних конкурсів і вікторин, а ввечері у Центрі культури та мистецтв відбувається концерт.

На території студмістечка НАУ знаходиться відомий нічний клуб “Форсаж”. 

 Студентство Національного авіаційного університету живе багатогранним, творчим життям студентської молоді сучасності: оволодіває професійними знаннями та вміннями, навчається працювати і спілкуватися, збагачується духовно, підвищує особистий культурний рівень. Університет має чудові традиції, тут напрацьовано цілісну систему роботи зі студентами у позанавчальний час. 

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в університеті – це ефективна форма участі студентів у вирішенні загальноуніверситетських питань, забезпеченні виконання студентами їх обов’язків, реалізації соціальних, економічних та творчих інтересів і захисту їх прав. 

Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської активності студентської молоді, підтримка самодіяльних ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, створення системи комунікацій в студентському середовищі.

Студентське самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоды та спорту України, Статуту університету і не залежить від політичних партій та рухів.

Студентське самоврядування функціонує на рівні академічної групи, факультету (інституту) та університету.

В академічній групі очолює самоврядування і представляє інтереси студентів командир, який призначається з числа студентів, які мають високі результати в навчанні, зразкову поведінку та організаторські здібності.  

Студмістечко НАУ

Перевагою Національного авіаційного університету є те, що усі навчальні корпуси та гуртожиткі розташовано у єдиному містечку. Студмістечко НАУ – це велика територія, розміром приблизно 1 км, на якій містяться 12 навчальних корпусів, 13 гуртожитків, ангар, їдальня, кафе, бібліотека, спорткомплекс, медичний центр та парк.

Кафедра логістики знаходиться у корпусі № 2, де і проходить більшість занять. Деякі пари проходять в інших корпусах та у спорткомплексі, але шлях туди займає не більше 5-10 хвилин. Оскільки перерва між парами складає 15 хвилин, можна завжди встигнути перейти в потрібний корпус або навіть сходити у гуртожиток. Таким чином, НАУ можна вважати найзручнішим з усіх великих університетів України.