Запрошення на онлайн-зустріч з представниками бізнесу!!!

Сьогодні, 12.02.24 о 13:30 відбудеться он-лайн зустріч для студентів 3-5 курсів з представниками МХП.

Посилання на зустріч:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIxNTY5MDgtNDM0My00YTExLWI3ZTktMzBkYTNiNmUxMTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220eeb54ec-50a1-4ef3-8bda-96b20dcc413c%22%2c%22Oid%22%3a%22745c9a38-9937-45e2-88c5-6a8620ba551d%22%7d

Представники бізнесу зроблять актуальні пропозиції по стажуванню, реальних можливостях для  виробничих і переддипломних практик та працевлаштуванню для студентів!!!

З радістю чекаємо саме на ТЕБЕ!!!