проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за науковим спрямуванням «ЛОГІСТИКА»

І-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Основними завданнями конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
  • залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
  • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах;
  • підвищення активності студентів у проведенні наукових досліджень, розвиток їх творчих здібностей шляхом використання результатів наукової діяльності в лабораторних, практичних роботах, курсових і дипломних роботах та проектах.