Інформація для викладачів

Інформація для викладачів

Науково-дослідна робота кафедри включає підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура), індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організацію науково-дослідної роботи студентів.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

 • Теоретичні і прикладні проблеми логістики;
 • Транспортна логістика (мультимодальна логістика);
 • Логістика транспортно-складських комплексів;
 • Логістичний інжиніринг бізнес-процесів підприємств;
 • Техніко-економічне обґрунтування створення логістичних центрів;
 • Інтеграційні процеси на повітряному транспорті;
 • Управління ланцюгами поставок та ланцюгами цінності;
 • Логістичний аудит та контролінг;
 • Інноваційний менеджмент.
  •  

Протягом десяти років на кафедрі виконується науково-дослідні та госпдоговірні роботи. Серед найбільш вагомих хотілось би відзначити:

 • Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу
 • Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012» 
 • Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі, яка виконувалась в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва між Україною та Китаєм
 • Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі 
 • Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці
 • Формування транспортно-логістичних кластерів в Україні.
  •  

Науковцям, викладачам, аспірантам та пошукачам

Пропонуємо прийняти участь